Regulamin

INFORMACJE PODSTAWOWE 

W Konkursie „Antyk – Kamera – Akcja!” może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób (5), w wieku od 15 do 19 lat. Uczestnik bądź Uczestnicy powinni być uczniami odpowiednio szkoły podstawowej lub średniej. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestników filmu pod opieką nauczyciela.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest „Historia starożytna” w rozumieniu dziejów Grecji i Rzymu. Uczestnicy Konkursu powinni zastanowić się, w jaki sposób będą chcieli go przedstawić – jaki wątek wybrać (np. obrona Sokratesa, rozterki Cezara przed przekroczeniem Rubikonu, wjazd Kleopatry do Rzymu itp.). Sposób opracowania wybranego tematu zależy od Was: może być to reportaż filmowy, dokument, prezentacja dzieła sztuki, wywiad, film fabularny, animacja… Zachęcamy do obejrzenia filmów, które Wasi koledzy przygotowali w zeszłym roku (edycja I „Mit”) oraz w ramach podobnego konkursu, odbywającego się na University of Cambridge.

Nie naśladujcie jednak gotowych prac – użyjcie własnej wyobraźni, by dać nowe życie starożytności. Dzieje Greków i Rzymian od tysiącleci fascynują ludzi na całym świecie. Jest to możliwe dzięki kolejnym pokoleniom artystów, którzy wydobywają z antyku treści ważne w nowych czasach. Pomyślcie, co jest ważne dla Was – jakie pytania sobie zadajecie – i poszukajcie odpowiedzi w historii starożytnej. Dzięki Wam kultura antyczna ma szansę trwać i inspirować ludzi w XXI wieku!

Nie musicie wszyscy wystąpić przed kamerą. Możecie rozdzielić między siebie wszelkie zadania związane z przygotowaniem filmu, takie jak opracowanie scenariusza, montaż, reżyseria czy aktorstwo. W filmie mogą pojawić się również osoby spoza Zespołu, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę. Pamiętajcie, że poglądy i opinie zawarte w filmie są wyrazem Waszych poglądów i opinii jako Autorów, a Wydział „Artes Liberales” UW nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wymóg formalny to długość filmu – włącznie z napisami końcowymi praca konkursowa nie może przekraczać 4 minut. Jest to kryterium, które każdy film musi spełnić, by mógł zostać dopuszczony do konkursu.

WYBÓR LAUREATÓW

Wyboru laureatów dokona Jury, w skład którego wchodzą badacze i popularyzatorzy antyku, a także specjaliści zajmujący się sztuką filmową z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, University of Roehampton w Londynie oraz University of Cambridge. Obradom będzie przewodniczył Krzysztof Korwin-Piotrowski, reżyser i scenarzysta telewizyjny oraz teatralny. Jury podejmie decyzję zwykłą większością głosów i przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w ramach danego miejsca. Kryterium oceny stanowić będą treść i forma filmów. Jury zwróci uwagę na ciekawe efekty/przemyślenia/wnioski dotyczące wybranego tematu, a także na jego ujęcie, zachęcające do obejrzenia filmu.

NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody-niespodzianki. Ponadto grupy laureatów do pięciu przedstawicieli danego zespołu zostaną zaproszone wraz z nauczycielem-opiekunem na koszt organizatorów na uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu na Wydziale „Artes Liberales” UW. Najlepsze filmy zostaną również umieszczone na stronach internetowych konkursu (zakładka prace konkursowe) oraz projektu „Our Mythical Childhood” (ERC Consolidator Grant, omc.obta.al.uw.edu.pl).

Laureaci otrzymają zaproszenie na uroczystość nie później niż 22 kwietnia 2019 r. Uroczystość odbędzie się w maju 2019 r. W jej trakcie zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a Laureaci dowiedzą się, które miejsce zajęli.

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA

Gdy film będzie już gotowy, prześlijcie go na YouTube’a. YouTube to najprostszy sposób na dzielenie się filmami, który po pierwsze zapewnia, że wszystkie filmy konkursowe będą miały podobną wielkość i jakość, a po drugie pozwala autorom zachować prawa autorskie do własnych prac. Warto przyjrzeć się wskazówkom dotyczącym przesyłania filmów do serwisu YouTube. Obejmują one również informacje dotyczące konwertowania formatów plików oraz przesyłania ich z urządzeń przenośnych.

Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i prześlijcie go mailem na wskazany adres.

Wypełnijcie deklaracjęzeskanujcie ją i prześlijcie skan mailem na wskazany adres.

Konkurs jest polskojęzyczny. Przygotujcie ponadto w pliku Word angielskie tłumaczenie dialogów i kwestii, które pojawiają się w Waszym filmie, i prześlijcie je razem z deklaracją. Możecie też od razu zamieścić w filmie angielskie napisy.

Uwaga! Termin przesłania formularza zgłoszeniowego zostaje przedłużony do
31 marca 2019 r

Termin przesłania deklaracji oraz załadowania filmu na YouTube’a zostaje przedłużony do 15 kwietnia 2019

Ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród nastąpi w drugiej połowie maja 2019 r.

PRAWA AUTORSKIE 

Źródła wszystkich cytatów użytych w pracy konkursowej powinny być podane przez autorów w formie pisemnej (np. w napisach końcowych) lub ustnej. Proszę pamiętać, że obrazy, piosenki czy filmy, które są objęte prawami autorskimi, mogą zostać użyte jedynie za zgodą autorów. Wykaz udzielonych pozwoleń musi być zamieszczony w napisach na końcu filmu. Podstawowe wskazówki dotyczące praw autorskich znajdziecie na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/yt/copyright/pl/fair-use.html,

a także tutaj (zwróćcie uwagę na podany przykład, związany właśnie z pracą nad filmem).

Pamiętajcie też, żeby odnotować wkład każdej osoby zaangażowanej w przygotowanie filmu.

***

Mamy nadzieję, że praca nad filmem pozwoli Wam lepiej poznać kulturę antyczną, a także dobrze się bawić. Życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na Wasze filmy!

Antyk – Kamera – Akcja! 

Materiały do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy,

Deklaracja.

Osoba do kontaktu: 

Dorota Bazylczyk – Sekretarz Jury, email: antykkameraakcja@student.uw.edu.pl

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 

Czy film powinien mieć status publicznego czy prywatnego?

Zachęcamy do ustawienia statusu publicznego, ponieważ w ten sposób wszyscy mogą zapoznać się z Waszą pracą.