Regulamin III edycji konkursu

INFORMACJE PODSTAWOWE 

W Konkursie „Antyk – Kamera – Akcja!” może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób (maksymalnie pięć), w wieku od 14 do 19 latUczestnik bądź Uczestnicy powinni być uczniami odpowiednio szkoły podstawowej lub średniej. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestników filmu pod opieką nauczyciela.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest „Ekologia” w połączeniu z kulturą antyczną (Grecji i Rzymu). Uczestnicy Konkursu powinni zastanowić się, w jaki sposób będą chcieli przedstawić temat – jaki wątek wybrać (np. mit Arkadii, bohaterowie mitologii działający na rzecz ochrony środowiska, Kleopatra zachwalająca ekologiczne kosmetyki itp.). Sposób opracowania wybranego tematu zależy od Was: może być to reportaż filmowy, dokument, prezentacja dzieła sztuki, wywiad, film fabularny, animacja… Zachęcamy do obejrzenia filmów, które Wasi koledzy przygotowali w zeszłym roku (edycja I – MIT, edycja II – HISTORIA) oraz w ramach podobnego konkursu, odbywającego się na University of Cambridge.

W ostatnich latach to właśnie młodzi ludzie aktywnie włączają się w ochronę środowiska – tegoroczna edycja konkursu może pozwolić Wam wypowiedzieć się na ten temat.

Tutaj znajdziecie linki do ciekawych stron o tajnikach warsztatu filmowego, które zestawił dla Was członek Jury – Mirosław Kaźmierczak.

Nie musicie wszyscy wystąpić przed kamerą. Możecie rozdzielić między siebie wszelkie zadania związane z przygotowaniem filmu, takie jak opracowanie scenariusza, montaż, reżyseria czy aktorstwo. W filmie mogą pojawić się również osoby spoza Zespołu, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę. Pamiętajcie, że poglądy i opinie zawarte w filmie są wyrazem Waszych poglądów i opinii jako Autorów, a Wydział „Artes Liberales” UW nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wymóg formalny to długość filmu – włącznie z napisami końcowymi praca konkursowa nie może przekraczać 4 minut. Jest to kryterium, które każdy film musi spełnić, by mógł zostać dopuszczony do konkursu.

WYBÓR LAUREATÓW

Wyboru laureatów dokona Jury, w skład którego wchodzą badacze i popularyzatorzy antyku, a także specjaliści zajmujący się sztuką filmową z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, University of Roehampton w Londynie oraz University of Cambridge. Obradom będzie przewodniczył Krzysztof Korwin-Piotrowski, reżyser i scenarzysta telewizyjny oraz teatralny. Jury podejmie decyzję zwykłą większością głosów i przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w ramach danego miejsca. Kryterium oceny stanowić będą treść i forma filmów. Jury zwróci uwagę na ciekawe efekty/przemyślenia/wnioski dotyczące wybranego tematu, a także na jego ujęcie, zachęcające do obejrzenia filmu.

NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody-niespodzianki. Ponadto grupy laureatów do pięciu przedstawicieli danego zespołu zostaną zaproszone wraz z nauczycielem-opiekunem na koszt organizatorów na uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu na Wydziale „Artes Liberales” UW. Najlepsze filmy zostaną również umieszczone na stronie internetowej konkursu oraz projektu „Our Mythical Childhood” (ERC Consolidator Grant, http://omc.obta.al.uw.edu.pl/meet-omc).

Laureaci otrzymają zaproszenie na uroczystość nie później niż 30 kwietnia 2020 r. Uroczystość odbędzie się w połowie maja 2020 r. W jej trakcie zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a Laureaci dowiedzą się, które miejsce zajęli.

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA

Gdy film będzie już gotowy, prześlijcie go na YouTube’a. YouTube to najprostszy sposób na dzielenie się filmami, który po pierwsze zapewnia, że wszystkie filmy konkursowe będą miały podobną wielkość i jakość, a po drugie pozwala autorom zachować prawa autorskie do własnych prac. Warto przyjrzeć się wskazówkom dotyczącym przesyłania filmów do serwisu YouTube. Obejmują one również informacje dotyczące konwertowania formatów plików oraz przesyłania ich z urządzeń przenośnych.

Wypełnijcie nasz formularz zgłoszeniowy on-line.

Wypełnijcie deklaracjęzeskanujcie ją i prześlijcie skan mailem na wskazany adres.

Konkurs jest polskojęzyczny. W Jury są jednak również badacze z Wielkiej Brytanii, a filmami dzielimy się z widzami na całym świecie. Prosimy więc o przygotowanie napisów w języku angielskim i umieszczenie ich w filmie załadowanym na YouTube’a.

Termin przesłania formularza zgłoszeniowego: 15 marca 2020 r. 30 LISTOPADA 2020 r. 

Termin przesłania deklaracji oraz załadowania filmu na YouTube’a: 5 kwietnia 2020 r. 30 LISTOPADA 2020 r. 

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zmieniamy terminy przesłania formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji i załadowania filmu na YouTube’a – to jedna data: 30 listopada 2020 r. Uczestnicy, którzy do tego czasu przekroczą regulaminowe granice wieku, zachowają pełne prawa udziału w konkursie. Prosimy o śledzenie komunikatów. Bezpieczeństwo uczestników konkursu to kwestia priorytetowa w organizacji naszego przedsięwzięcia.

PRAWA AUTORSKIE 

Źródła wszystkich cytatów użytych w pracy konkursowej powinny być podane przez autorów w formie pisemnej (np. w napisach końcowych) lub ustnej. Proszę pamiętać, że obrazy, piosenki czy filmy, które są objęte prawami autorskimi, mogą zostać użyte jedynie za zgodą autorów. Wykaz udzielonych pozwoleń musi być zamieszczony w napisach na końcu filmu. Podstawowe wskazówki dotyczące praw autorskich znajdziecie na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/yt/copyright/pl/fair-use.html,

a także tutaj (zwróćcie uwagę na podany przykład, związany właśnie z pracą nad filmem).

Pamiętajcie też, żeby odnotować wkład każdej osoby zaangażowanej w przygotowanie filmu.

***

Mamy nadzieję, że praca nad filmem pozwoli Wam lepiej poznać kulturę antyczną, a także dobrze się bawić. Życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na Wasze filmy!

Antyk – Kamera – Akcja! 

Materiały do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy,

Deklaracja.

Osoba do kontaktu: 

Dorota Rejter – Sekretarz Jury, email: antykkameraakcja@student.uw.edu.pl


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 

Czy film powinien mieć status publicznego czy prywatnego?

Zachęcamy do ustawienia statusu publicznego, ponieważ w ten sposób wszyscy mogą zapoznać się z Waszą pracą.