Jury

Krzysztof Korwin-Piotrowski,  reżyser / Wydział „Artes Liberales” UW – Przewodniczący Jury

Prof. Jan Kieniewicz, Wydział „Artes Liberales” UW

Dr Przemysław Kordos, Wydział „Artes Liberales” UW

Prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales” UW

Dr Sonya Nevin, University of Roehampton / Panoply Vase Animation Project

Dr Elżbieta Olechowska, Wydział „Artes Liberales” UW

Dr Michał Oleszczyk, krytyk filmowy / Wydział „Artes Liberales” UW

Dr Hanna Paulouskaya, Wydział „Artes Liberales” UW

Prof. Maria Poprzęcka, Wydział „Artes Liberales” UW

Steve Simons, University of Roehampton / Panoply Vase Animation Project

Dr Susanne Turner, Museum of Classical Archaeology, University of Cambridge

Dr Maria Wiśniewska, Wydział „Artes Liberales” UW

Dorota Bazylczyk, Wydział „Artes Liberales” UW – Sekretarz Jury

 

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Profesorowi Ingo Gildenhardowi z Cambridge University za możliwość skorzystania z doświadczeń wynikających z realizacji CU Schools Video Competition.