Kontakt

Dorota Bazylczyk – Sekretarz Jury, e-mail: dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami również za pośrednictwem formularza: