Kontakt

Dorota Bazylczyk – Sekretarz Jury, e-mail: antykkameraakcja@al.uw.edu.pl