Aktualności

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza do udziału w II edycji konkursu filmowego, którego celem jest popularyzacja kultury antycznej. Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Our Mythical Childhood…” (www.omc.obta.al.uw.edu.pl).