Aktualności

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza do udziału w II edycji konkursu filmowego, którego celem jest popularyzacja kultury antycznej. Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Our Mythical Childhood…” (www.omc.obta.al.uw.edu.pl).


Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

z uwagi na prośby kierowane do Organizatora oraz zmienione uwarunkowania techniczno-organizacyjne, przedłużamy termin zgłaszania i przesyłania gotowych filmów w konkursie „Antyk-Kamera-Akcja!”. 

Termin przesłania formularza zgłoszeniowego zostaje przedłużony do 31 marca 2019 r.

Termin przesłania deklaracji oraz załadowania filmu na YouTube’a zostaje przedłużony do 15 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród nastąpi w drugiej połowie maja 2019 r.